En bestämd regerings sammansättning

68. Jäätteenmäki | 17.4.2003 - 24.6.2003

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Jäätteenmäki, Anneli Tuulikki 17.4.2003 24.6.2003 Keskusta
Statsministerns ställföreträdare
Kalliomäki, Antti Tapani 17.4.2003 24.6.2003 SDP
Minister i statsrådets kansli
Lehtomäki, Paula Ilona 17.4.2003 24.6.2003 Keskusta
Utrikesminister
Tuomioja, Erkki Sakari 17.4.2003 24.6.2003 SDP
Utrikeshandels och utvecklingsminister
Lehtomäki, Paula Ilona 17.4.2003 24.6.2003 Keskusta
Minister i utrikesministeriet
Enestam, Jan-Erik 17.4.2003 24.6.2003 RKP
Justitieminister
Koskinen, Hannu Erkki Johannes 17.4.2003 24.6.2003 SDP
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Rajamäki, Kari Juhani 17.4.2003 24.6.2003 SDP
Region och kommunminister
Manninen, Hannes 17.4.2003 24.6.2003 Keskusta
Försvarsminister
Vanhanen, Matti Taneli 17.4.2003 24.6.2003 Keskusta
Finansminister
Kalliomäki, Antti Tapani 17.4.2003 24.6.2003 SDP
Andra finansminister
Wideroos, Cecilia Ulla-Maj 17.4.2003 24.6.2003 RKP
Undervisningsminister
Haatainen, Tuula Irmeli 17.4.2003 24.6.2003 SDP
Kulturminister
Saarela, Tanja Tellervo 17.4.2003 24.6.2003 Keskusta
Jord- och skogsbruksminister
Korkeaoja, Juha Sakari 17.4.2003 24.6.2003 Keskusta
Trafik- och kommunikationsminister
Luhtanen, Leena Marjatta 17.4.2003 24.6.2003 SDP
Handels- och industriminister
Pekkarinen, Reijo Mauri Matias 17.4.2003 24.6.2003 Keskusta
Minister i handels och industriministeriet
Lehtomäki, Paula Ilona 17.4.2003 24.6.2003 Keskusta
Social- och hälsovårdsminister
Mönkäre, Taru Sinikka 17.4.2003 24.6.2003 SDP
Omsorgsminister
Hyssälä, Liisa Marja 17.4.2003 24.6.2003 Keskusta
Arbetsminister
Filatov, Tarja Katarina 17.4.2003 24.6.2003 SDP
Miljöminister
Enestam, Jan-Erik 17.4.2003 24.6.2003 RKP
Minister i miljöministeriet
Manninen, Hannes 17.4.2003 24.6.2003 Keskusta

Partifördelning

17.4.2003
Keskusta 8
SDP 8
RKP 2
24.6.2003
Keskusta 8
SDP 8
RKP 2

2.12.2021 7.57. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning