En bestämd regerings sammansättning

75. Rinne | 6.6.2019 - 10.12.2019

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Rinne, Antti Juhani 6.6.2019 10.12.2019 SDP
Statsministerns ställföreträdare
Lintilä, Mika Tapani 6.6.2019 12.9.2019 Keskusta
Kulmuni, Katri 12.9.2019 10.12.2019 Keskusta
Europaminister
Tuppurainen, Tytti Johanna 6.6.2019 10.12.2019 SDP
Ulkoministeri
Haavisto, Pekka Olavi 6.6.2019 10.12.2019 Vihreät
Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Skinnari, Ville Tapio 6.6.2019 10.12.2019 SDP
Justitieminister
Henriksson, Anna-Maja Kristina 6.6.2019 10.12.2019 RKP
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Blomqvist, Thomas Jörn Ingmar 6.6.2019 10.12.2019 RKP
Inrikesminister
Ohisalo, Maria 6.6.2019 10.12.2019 Vihreät
Försvarsminister
Kaikkonen, Antti Samuli 6.6.2019 10.12.2019 Keskusta
Finansminister
Lintilä, Mika Tapani 6.6.2019 10.12.2019 Keskusta
Undervisningsminister
Andersson, Li Sigrid 6.6.2019 10.12.2019 Vasemmistoliitto
Kommun- och ägarstyrningsminister
Paatero, Sirpa Hannele 6.6.2019 10.12.2019 SDP
Forsknings- och kulturminister
Saarikko, Annika 6.6.2019 9.8.2019 Keskusta
Kosonen, Hanna 9.8.2019 10.12.2019 Keskusta
Jord- och skogsbruksminister
Leppä, Jari Juhani 6.6.2019 10.12.2019 Keskusta
Trafik- och kommunikationsminister
Marin, Sanna Mirella 6.6.2019 10.12.2019 SDP
Näringsminister
Kulmuni, Katri 6.6.2019 10.12.2019 Keskusta
Arbetsminister
Harakka, Timo Olavi 6.6.2019 10.12.2019 SDP
Social- och hälsovårdsminister
Pekonen, Aino-Kaisa Ilona 6.6.2019 10.12.2019 Vasemmistoliitto
Familje- och omsorgsminister
Kiuru, Krista Katriina 6.6.2019 10.12.2019 SDP
Miljö- och klimatminister
Mikkonen, Krista Johanna 6.6.2019 10.12.2019 Vihreät

Partifördelning

6.6.2019
SDP 7
Keskusta 5
Vihreät 3
RKP 2
Vasemmistoliitto 2
10.12.2019
SDP 7
Keskusta 5
Vihreät 3
RKP 2
Vasemmistoliitto 2

2.12.2021 8.44. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning