En bestämd regerings sammansättning

8. Cajander | 2.6.1922 - 14.11.1922

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Cajander, Aimo Kaarlo 2.6.1922 14.11.1922 ammatti/virkamies
Minister för utrikesärendena
Enckell, Carl Johan Alexis 2.6.1922 14.11.1922 ammatti/virkamies
Justitieminister
Lilius, Frans Oskar 2.6.1922 14.11.1922 ammatti/virkamies
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Eskelä, Yrjö Johannes 2.6.1922 14.11.1922 ammatti/virkamies
Försvarsminister
Jalander, Bruno Fredrik 2.6.1922 14.11.1922 ammatti/virkamies
Finansminister
Gråsten, Ernst 2.6.1922 14.11.1922 ammatti/virkamies
Undervisningsminister
Loimaranta, Yrjö Arvi Vilho 2.6.1922 14.11.1922 ammatti/virkamies
Lantbruksminister
Elfving, Karl Östen 2.6.1922 14.11.1922 ammatti/virkamies
Biträdande jordbruksminister
Cajander, Aimo Kaarlo 2.6.1922 14.11.1922 ammatti/virkamies
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Skogström, Evert Wilhelm 2.6.1922 14.11.1922 ammatti/virkamies
Handels- och industriminister
Aho, Aukusti Aleksanteri 2.6.1922 14.11.1922 ammatti/virkamies
Socialminister
Kuusi, Eino Akseli 2.6.1922 14.11.1922 ammatti/virkamies

Partifördelning

2.6.1922
ammatti/virkamies 11
14.11.1922
ammatti/virkamies 11

2.12.2021 8.12. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning