En bestämd regerings sammansättning

9. Kallio | 14.11.1922 - 18.1.1924

Puoluejakauma nimityspäivänä
Minister Tillsatt Avgått Parti
Statsminister
Kallio, Kyösti 14.11.1922 18.1.1924 Maalaisliitto
Minister för utrikesärendena
Vennola, Juho Heikki 14.11.1922 18.1.1924 Edistyspuolue
Justitieminister
Åkesson, Ernst Otto 14.11.1922 21.12.1923 Maalaisliitto
Sopanen, Elias Walfrid 21.12.1923 18.1.1924 Edistyspuolue
Inrikesminister / Minister för inrikesärendena
Joukahainen, Vilkku 14.11.1922 18.1.1924 Maalaisliitto
Försvarsminister
Jalander, Bruno Fredrik 14.11.1922 22.6.1923 ammatti/virkamies
Kallio, Kyösti 22.6.1923 16.8.1923 Maalaisliitto
Nenonen, Vilho Petter 16.8.1923 18.1.1924 ammatti/virkamies
Finansminister
Ryti, Risto Heikki 14.11.1922 18.1.1924 Edistyspuolue
Undervisningsminister
Liakka, Niilo 14.11.1922 18.1.1924 Maalaisliitto
Lantbruksminister
Sunila, Juho Emil 14.11.1922 18.1.1924 Maalaisliitto
Biträdande jordbruksminister
Niukkanen, Juho 14.11.1922 18.1.1924 Maalaisliitto
Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Pullinen, Erkki 14.11.1922 18.1.1924 Edistyspuolue
Handels- och industriminister
Aho, Aukusti Aleksanteri 30.11.1922 18.1.1924 ammatti/virkamies
Socialminister
Mantere, Oskari 14.11.1922 18.1.1924 Edistyspuolue

Partifördelning

14.11.1922
Maalaisliitto 6
Edistyspuolue 4
ammatti/virkamies 1
18.1.1924
Edistyspuolue 5
Maalaisliitto 5
ammatti/virkamies 2

2.12.2021 9.44. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning