Uppgifter om ministern

Gråsten, Ernst

166

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 8.4.1865 Suistamo

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
8. Cajander
2.6.1922 - 14.11.1922 Finansminister ammatti/virkamies 166
Tillsammans 166

4.12.2021 19.12. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning