Uppgifter om ministern

Liakka, Niilo

1027

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 23.6.1864 Alatornio

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
11. Ingman II
31.5.1924 - 22.11.1924 Socialminister Maalaisliitto 176
9. Kallio
14.11.1922 - 18.1.1924 Undervisningsminister Maalaisliitto 431
7. Vennola II
9.4.1921 - 2.6.1922 Kyrko och undervisningsminister Maalaisliitto 420
Tillsammans 1027

27.11.2021 21.45. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning