Uppgifter om ministern

Linna, Heimo Immanuel

987

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 11.12.1925 Perho

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
58. Miettunen II
30.11.1975 - 29.9.1976 Jord- och skogsbruksminister Keskusta 305
56. Sorsa
1.8.1973 - 13.6.1975 Jord- och skogsbruksminister Keskusta 682
Tillsammans 987

Ministers statssekreterare och medhjälpare

Medhjälpare Regering Tid
Ruska, Ilkka 56. Sorsa 1.8.1973 - 13.6.1975

27.11.2021 21.49. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning