Uppgifter om ministern

Loimaranta, Yrjö Arvi Vilho

301

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 26.12.1874 Oulu

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
10. Cajander II
18.1.1924 - 31.5.1924 Undervisningsminister ammatti/virkamies 135
8. Cajander
2.6.1922 - 14.11.1922 Undervisningsminister ammatti/virkamies 166
Tillsammans 301

4.12.2021 18.49. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning