Uppgifter om ministern

Kauppi, Kalle

781

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 10.3.1892 Heinolan mlk

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
28. Castren U.
21.9.1944 - 17.11.1944 Undervisningsminister Edistyspuolue 58
27. Hackzell
8.8.1944 - 21.9.1944 Undervisningsminister Edistyspuolue 45
26. Linkomies
5.3.1943 - 8.8.1944 Undervisningsminister Edistyspuolue 523
21. Kallio IV
7.10.1936 - 12.3.1937 Handels- och industriminister Edistyspuolue 157
Tillsammans 781

28.11.2021 10.36. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning