Uppgifter om ministern

Killinen, Ilmari

1163

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 28.7.1876 Kokemäki

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
20. Kivimäki
30.12.1932 - 6.3.1936 Handels- och industriminister Edistyspuolue 1163
Tillsammans 1163

27.11.2021 23.30. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning