Uppgifter om ministern

Kilpi, Juho Eino

1200

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 7.6.1889 Uusikaupunki

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
31. Pekkala
26.5.1948 - 29.7.1948 Inrikesminister / Minister för inrikesärendena SKDL 65
26.3.1946 - 26.5.1948 Undervisningsminister SDP 793
30. Paasikivi III
15.9.1945 - 26.3.1946 Minister i statsrådets kansli SDP 193
17.4.1945 - 26.3.1946 Socialminister SDP 344
Tillsammans 1200

4.12.2021 19.15. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning