Uppgifter om ministern

Kivekäs, Lauri Jaakko

274

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 7.7.1903 Muuruvesi

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
43. Kuuskoski
26.4.1958 - 29.8.1958 Handels- och industriminister ammatti/virkamies 126
42. von Fieandt
29.11.1957 - 26.4.1958 Handels- och industriminister ammatti/virkamies 149
Tillsammans 274

27.11.2021 22.42. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning