Uppgifter om ministern

Korhonen, Keijo Tero

229

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 23.2.1934 Paltamo

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
59. Miettunen III
29.9.1976 - 15.5.1977 Minister för utrikesärendena Keskusta 229
Tillsammans 229

Arbetat som medhjälpare

Arbetat som minister Minister
64. Holkeri
1.5.1988 - 30.6.1989 Holkeri, Harri Hermanni

9.12.2021 9.54. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning