Uppgifter om ministern

Korsimo, Arvo Ilmari

914

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 17.3.1901 Sauvo

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
45. Sukselainen II
13.1.1959 - 14.7.1961 Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Maalaisliitto 914
Tillsammans 914

4.12.2021 19.34. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning