Uppgifter om ministern

Koskenmaa, Erik Johan

1391

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 1.10.1878 Hausjärvi

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
20. Kivimäki
25.9.1936 - 7.10.1936 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena ammatti/virkamies 13
17.12.1932 - 25.9.1936 Biträdande minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena ammatti/virkamies 1379
Tillsammans 1391

4.12.2021 19.20. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning