Uppgifter om ministern

Härmä, Erkki Herman

1185

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 10.7.1890 Kaarina

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
32. Fagerholm
30.7.1948 - 22.6.1949 Minister i socialministeriet SDP 328
30.7.1948 - 22.6.1949 Minister i folkförsörjningsministeriet SDP 328
29.7.1948 - 22.6.1949 Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 329
31. Pekkala
12.4.1946 - 29.7.1948 Minister i socialministeriet SDP 840
12.4.1946 - 29.7.1948 Minister i folkförsörjningsministeriet SDP 840
26.3.1946 - 29.7.1948 Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 857
Tillsammans 1185

9.12.2021 8.26. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning