Uppgifter om ministern

Högström, Sven Axel

926

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 8.10.1908 Hanko

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
44. Fagerholm III
29.8.1958 - 13.1.1959 Justitieminister RKP 138
36. Kekkonen IV
9.7.1953 - 17.11.1953 Justitieminister RKP 132
35. Kekkonen III
22.9.1951 - 9.7.1953 Justitieminister RKP 657
Tillsammans 926

4.12.2021 19.36. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning