Uppgifter om ministern

Hannula, Uuno

1112

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 22.10.1891 Alatornio

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
23. Ryti
1.12.1939 - 27.3.1940 Undervisningsminister Maalaisliitto 118
22. Cajander III
12.3.1937 - 1.12.1939 Undervisningsminister Maalaisliitto 995
Tillsammans 1112

Arbetat som medhjälpare

Arbetat som minister Minister
21. Kallio IV
30.10.1936 - 12.3.1937 Kallio, Kyösti

9.12.2021 9.40. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning