Uppgifter om ministern

Ihamuotila, Veikko Artturi

171

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 17.2.1911 Helsinki

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
57. Liinamaa
13.6.1975 - 30.11.1975 Jord- och skogsbruksminister ammatti/virkamies 171
Tillsammans 171

4.12.2021 19.38. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning