Uppgifter om ministern

Ingman, Lauri Johannes

1424

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 30.6.1868 Teuva

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
16. Mantere
22.12.1928 - 16.8.1929 Undervisningsminister ammatti/virkamies 238
13. Kallio II
31.12.1925 - 13.12.1926 Undervisningsminister Kokoomus 348
11. Ingman II
31.5.1924 - 31.3.1925 Statsminister Kokoomus 305
31.5.1924 - 31.3.1925 Undervisningsminister Kokoomus 305
6. Erich
15.3.1920 - 9.4.1921 Kyrko och undervisningsminister Kokoomus 391
3. Ingman
27.11.1918 - 17.4.1919 Statsminister Kokoomus 142
Tillsammans 1424

17.8.2022 23.3. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning