Uppgifter om ministern

Joukahainen, Vilkku

1517

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 19.4.1879 Vehkalahti

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
12. Tulenheimo
31.3.1925 - 31.12.1925 Socialminister Maalaisliitto 276
9. Kallio
14.11.1922 - 18.1.1924 Inrikesminister / Minister för inrikesärendena Maalaisliitto 431
7. Vennola II
9.4.1921 - 2.6.1922 Socialminister Maalaisliitto 420
6. Erich
15.3.1920 - 9.4.1921 Socialminister Maalaisliitto 391
Tillsammans 1517

9.12.2021 10.0. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning