Uppgifter om ministern

Junes, Antti

323

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 6.7.1874 Alatornio

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
17. Kallio III
16.8.1929 - 4.7.1930 Biträdande jordbruksminister Maalaisliitto 323
Tillsammans 323

4.12.2021 19.14. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning