Uppgifter om ministern

Jussila, Mauno Nikolai

1534

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 15.8.1908 Vahto

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
49. Virolainen
12.9.1964 - 27.5.1966 Lantbruksminister Keskusta 623
47. Karjalainen
13.12.1963 - 18.12.1963 Finansminister Maalaisliitto 6
1.11.1963 - 13.12.1963 Minister i finansministeriet Maalaisliitto 43
46. Miettunen
14.7.1961 - 13.4.1962 Minister i socialministeriet Maalaisliitto 274
44. Fagerholm III
29.8.1958 - 13.1.1959 Minister i finansministeriet Maalaisliitto 138
40. Fagerholm II
3.3.1956 - 27.5.1957 Minister i finansministeriet Maalaisliitto 451
Tillsammans 1534

9.12.2021 9.6. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning