Uppgifter om ministern

Jutila, Kalle Teodor

2241

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 27.1.1891 Pirkkala

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
37. Tuomioja
17.11.1953 - 5.5.1954 Lantbruksminister ammatti/virkamies 170
30. Paasikivi III
17.4.1945 - 29.9.1945 Lantbruksminister Maalaisliitto 166
29. Paasikivi II
17.11.1944 - 17.4.1945 Folkförsörjningsminister Maalaisliitto 152
20. Kivimäki
14.12.1932 - 25.9.1936 Lantbruksminister Maalaisliitto 1382
15. Sunila
16.10.1928 - 22.12.1928 Biträdande jordbruksminister Maalaisliitto 68
17.12.1927 - 16.10.1928 Minister utan portfölj Maalaisliitto 305
Tillsammans 2241

27.11.2021 22.11. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning