Uppgifter om ministern

Happonen, Leo Albert

195

Ministerdagar


Födelsedatum och födelseort: 25.8.1922 Tuusniemi

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
55. Paasio II
23.2.1972 - 4.9.1972 Jord- och skogsbruksminister SDP 195
Tillsammans 195

Ministers statssekreterare och medhjälpare

Medhjälpare Regering Tid
Halme, Antti A. 55. Paasio II 1.3.1972 - 4.9.1972

25.5.2019 21.13. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning