Uppgifter om ministern

Kaasalainen, Nestor Johannes

1138

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 14.2.1915 Pyhäjärvi

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
53. Karjalainen II
1.3.1971 - 29.10.1971 Jord- och skogsbruksminister Keskusta 243
15.7.1970 - 28.2.1971 Lantbruksminister Keskusta 229
50. Paasio
27.5.1966 - 22.3.1968 Lantbruksminister Keskusta 666
Tillsammans 1138

27.11.2021 22.12. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning