Uppgifter om ministern

Castrén, Johan Arthur

366

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 10.6.1866 Turtola

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
2. Paasikivi
27.5.1918 - 27.11.1918 Chef för civilexpeditionen Nuorsuomalaiset 185
1. Svinhufvud
27.11.1917 - 27.5.1918 Chef för civilexpeditionen Nuorsuomalaiset 182
Tillsammans 366

9.12.2021 8.40. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning