Uppgifter om ministern

Ellilä, Kaarle Johannes

947

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 26.8.1888 Karkku

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
28. Castren U.
21.9.1944 - 17.11.1944 Folkförsörjningsminister Maalaisliitto 58
27. Hackzell
8.8.1944 - 21.9.1944 Folkförsörjningsminister Maalaisliitto 45
26. Linkomies
5.3.1943 - 8.8.1944 Folkförsörjningsminister Maalaisliitto 523
17. Kallio III
16.8.1929 - 4.7.1930 Lantbruksminister Maalaisliitto 323
Tillsammans 947

9.12.2021 8.54. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning