Uppgifter om ministern

Hahl, Eero Viljam

900

Ministerdagar


Födelsedatum och födelseort: 2.4.1872 Iisalmen pitäjä

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
11. Ingman II
31.5.1924 - 22.11.1924 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Maalaisliitto 176
6. Erich
15.3.1920 - 9.4.1921 Biträdande jordbruksminister Maalaisliitto 391
5. Vennola
15.8.1919 - 15.3.1920 Biträdande jordbruksminister Maalaisliitto 214
4. Castren K.
17.4.1919 - 15.8.1919 Biträdande jordbruksminister Maalaisliitto 121
Tillsammans 900

27.5.2019 10.2. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning