Uppgifter om ministern

Enckell, Carl Johan Alexis

2502

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 7.6.1876 Pietari

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
32. Fagerholm
29.7.1948 - 17.3.1950 Minister för utrikesärendena ammatti/virkamies 597
31. Pekkala
26.3.1946 - 29.7.1948 Minister för utrikesärendena ammatti/virkamies 857
30. Paasikivi III
17.4.1945 - 26.3.1946 Minister för utrikesärendena ammatti/virkamies 344
29. Paasikivi II
17.11.1944 - 17.4.1945 Minister för utrikesärendena ammatti/virkamies 152
28. Castren U.
21.9.1944 - 17.11.1944 Minister för utrikesärendena ammatti/virkamies 58
27. Hackzell
8.8.1944 - 21.9.1944 Minister för utrikesärendena ammatti/virkamies 45
10. Cajander II
18.1.1924 - 31.5.1924 Minister för utrikesärendena ammatti/virkamies 135
8. Cajander
2.6.1922 - 14.11.1922 Minister för utrikesärendena ammatti/virkamies 166
4. Castren K.
17.4.1919 - 28.4.1919 Minister för utrikesärendena ammatti/virkamies 12
3. Ingman
27.11.1918 - 17.4.1919 Minister för utrikesärendena ammatti/virkamies 142
Tillsammans 2502

4.12.2021 18.57. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning