Uppgifter om ministern

Eskola, Kustaa Oskari

457

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 19.8.1911 Sievi

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
44. Fagerholm III
29.8.1958 - 13.1.1959 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Maalaisliitto 138
41. Sukselainen
2.7.1957 - 29.11.1957 Lantbruksminister Maalaisliitto 151
27.5.1957 - 2.7.1957 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Maalaisliitto 37
36. Kekkonen IV
30.10.1953 - 17.11.1953 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Maalaisliitto 19
9.7.1953 - 30.10.1953 Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Maalaisliitto 114
Tillsammans 457

28.11.2021 10.46. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning