Uppgifter om ministern

Heikkinen, Pekka Ville

2739

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 24.4.1883 Muuruvesi

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
24. Ryti II
27.3.1940 - 15.8.1940 Lantbruksminister Maalaisliitto 142
23. Ryti
1.12.1939 - 27.3.1940 Lantbruksminister Maalaisliitto 118
22. Cajander III
12.3.1937 - 1.12.1939 Lantbruksminister Maalaisliitto 995
21. Kallio IV
7.10.1936 - 12.3.1937 Lantbruksminister Maalaisliitto 157
19. Sunila II
21.3.1931 - 14.12.1932 Biträdande jordbruksminister Maalaisliitto 635
17. Kallio III
16.8.1929 - 4.7.1930 Handels- och industriminister Maalaisliitto 323
15. Sunila
17.12.1927 - 22.12.1928 Handels- och industriminister Maalaisliitto 372
Tillsammans 2739

27.11.2021 23.14. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning