Uppgifter om ministern

Björkenheim, Edvard Lars Reguel

400

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 26.7.1901 Isokyrö

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
46. Miettunen
14.7.1961 - 13.4.1962 Försvarsminister Maalaisliitto 274
43. Kuuskoski
26.4.1958 - 29.8.1958 Försvarsminister ammatti/virkamies 126
Tillsammans 400

4.12.2021 18.26. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning