Uppgifter om ministern

Castrén, Jalmar

604

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 14.12.1873 Alatornio

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
16. Mantere
22.12.1928 - 16.8.1929 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena ammatti/virkamies 238
2. Paasikivi
27.5.1918 - 27.11.1918 Chef för expeditionen för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Nuorsuomalaiset 185
1. Svinhufvud
27.11.1917 - 27.5.1918 Chef för expeditionen för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Nuorsuomalaiset 182
Tillsammans 604

27.11.2021 22.45. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning