Uppgifter om ministern

Hillilä, Kaarlo Henrik

596

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 27.5.1902 Oulu

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
30. Paasikivi III
22.11.1945 - 26.3.1946 Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Maalaisliitto 125
22.11.1945 - 26.3.1946 Minister i socialministeriet Maalaisliitto 125
17.4.1945 - 26.3.1946 Folkförsörjningsminister Maalaisliitto 344
29. Paasikivi II
17.11.1944 - 17.4.1945 Inrikesminister / Minister för inrikesärendena Maalaisliitto 152
28. Castren U.
21.9.1944 - 17.11.1944 Inrikesminister / Minister för inrikesärendena Maalaisliitto 58
27. Hackzell
8.8.1944 - 21.9.1944 Inrikesminister / Minister för inrikesärendena Maalaisliitto 45
Tillsammans 596

27.11.2021 21.45. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning