Uppgifter om ministern

Hiltunen, Onni Alfred

2433

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 26.11.1895 Jyväskylä

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
44. Fagerholm III
4.12.1958 - 13.1.1959 Statsministerns ställföreträdare SDP 41
29.8.1958 - 13.1.1959 Handels- och industriminister SDP 138
34. Kekkonen II
17.1.1951 - 20.9.1951 Finansminister SDP 247
32. Fagerholm
29.7.1948 - 17.3.1950 Finansminister SDP 597
31. Pekkala
26.3.1946 - 29.7.1948 Minister i finansministeriet SDP 857
30. Paasikivi III
14.2.1946 - 26.3.1946 Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 41
14.2.1946 - 26.3.1946 Minister i socialministeriet SDP 41
14.2.1946 - 26.3.1946 Minister i folkförsörjningsministeriet SDP 41
17.4.1945 - 26.3.1946 Minister i finansministeriet SDP 344
29. Paasikivi II
17.11.1944 - 17.4.1945 Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SDP 152
28. Castren U.
21.9.1944 - 17.11.1944 Finansminister SDP 58
27. Hackzell
8.8.1944 - 21.9.1944 Finansminister SDP 45
Tillsammans 2433

9.12.2021 10.4. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning