Uppgifter om ministern

Holsti, Eino Rudolf Woldemar

1890

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 8.10.1881 Jyväskylä

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
22. Cajander III
12.3.1937 - 16.11.1938 Minister för utrikesärendena Edistyspuolue 615
21. Kallio IV
17.2.1937 - 12.3.1937 Statsministerns ställföreträdare Edistyspuolue 24
7.10.1936 - 12.3.1937 Minister för utrikesärendena Edistyspuolue 157
7. Vennola II
9.4.1921 - 20.5.1922 Minister för utrikesärendena Edistyspuolue 407
6. Erich
15.3.1920 - 9.4.1921 Minister för utrikesärendena Edistyspuolue 391
5. Vennola
15.8.1919 - 15.3.1920 Minister för utrikesärendena Edistyspuolue 214
4. Castren K.
28.4.1919 - 15.8.1919 Minister för utrikesärendena Edistyspuolue 110
Tillsammans 1890

27.11.2021 22.19. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning