Uppgifter om ministern

Heljas, Lennart Albert

1410

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 13.5.1896 Viipuri

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
34. Kekkonen II
17.1.1951 - 20.9.1951 Undervisningsminister Maalaisliitto 247
33. Kekkonen
17.3.1950 - 17.1.1951 Undervisningsminister Maalaisliitto 307
31. Pekkala
26.5.1948 - 29.7.1948 Undervisningsminister Maalaisliitto 65
26.3.1946 - 26.5.1948 Minister i socialministeriet Maalaisliitto 793
Tillsammans 1410

27.11.2021 22.2. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning