Uppgifter om ministern

Hosia, Armi Laila

615

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 28.6.1909 Joensuu

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
47. Karjalainen
13.4.1962 - 18.12.1963 Undervisningsminister Suomen Kansanpuolue 615
Tillsammans 615

9.12.2021 8.59. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning