Uppgifter om ministern

Kaijalainen, Lauri Vihtori

857

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 21.3.1900 Laukaa

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
31. Pekkala
26.3.1946 - 29.7.1948 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Maalaisliitto 857
Tillsammans 857

4.12.2021 18.51. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning