Uppgifter om ministern

Kallio, Kyösti

2527

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 10.4.1873 Ylivieska

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
21. Kallio IV
7.10.1936 - 15.2.1937 Statsminister Maalaisliitto 132
17. Kallio III
16.8.1929 - 4.7.1930 Statsminister Maalaisliitto 323
13. Kallio II
31.12.1925 - 13.12.1926 Statsminister Maalaisliitto 348
12. Tulenheimo
31.3.1925 - 31.12.1925 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Maalaisliitto 276
9. Kallio
22.6.1923 - 16.8.1923 Försvarsminister Maalaisliitto 56
14.11.1922 - 18.1.1924 Statsminister Maalaisliitto 431
7. Vennola II
9.4.1921 - 2.6.1922 Lantbruksminister Maalaisliitto 420
5. Vennola
15.8.1919 - 15.3.1920 Lantbruksminister Maalaisliitto 214
4. Castren K.
17.4.1919 - 15.8.1919 Lantbruksminister Maalaisliitto 121
2. Paasikivi
27.5.1918 - 17.8.1918 Chef för jordbruksexpeditionen Maalaisliitto 83
1. Svinhufvud
27.11.1917 - 27.5.1918 Chef för jordbruksexpeditionen Maalaisliitto 182
Tillsammans 2527

Ministers statssekreterare och medhjälpare

Medhjälpare Regering Tid
Hannula, Uuno 21. Kallio IV 30.10.1936 - 12.3.1937

17.8.2022 23.13. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning