Uppgifter om ministern

Kantala, Siivo

246

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 26.11.1891 Sääksmäki

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
25. Rangell
3.7.1942 - 5.3.1943 Minister i folkförsörjningsministeriet Maalaisliitto 246
Tillsammans 246

9.12.2021 8.41. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning