Uppgifter om ministern

Manner, Albin Wilhelm

261

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 4.4.1888 Jääski

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
18. Svinhufvud II
10.7.1930 - 21.3.1931 Försvarsminister Maalaisliitto 255
4.7.1930 - 10.7.1930 Biträdande försvarsminister Maalaisliitto 7
Tillsammans 261

9.12.2021 9.31. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning