Uppgifter om ministern

Manner, Arvo Verner Aleksander

221

Ministerdagar


Födelsedatum och födelseort: 17.8.1887 Lappi Tl.

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
19. Sunila II
14.3.1932 - 20.10.1932 Biträdande inrikesminister ammatti/virkamies 221
Tillsammans 221

27.5.2019 10.35. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning