Uppgifter om ministern

Manner, Arvo Verner Aleksander

221

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 17.8.1887 Lappi Tl.

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
19. Sunila II
14.3.1932 - 20.10.1932 Biträdande inrikesminister ammatti/virkamies 221
Tillsammans 221

9.12.2021 9.14. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning