Uppgifter om ministern

Aho, Aukusti Aleksanteri

581

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 20.10.1867 Turku

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
9. Kallio
30.11.1922 - 18.1.1924 Handels- och industriminister ammatti/virkamies 415
8. Cajander
2.6.1922 - 14.11.1922 Handels- och industriminister ammatti/virkamies 166
Tillsammans 581

4.12.2021 19.39. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning