Uppgifter om ministern

Murto, Yrjö Aleksanteri

1200

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 24.8.1899 Revonlahti

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
31. Pekkala
26.3.1946 - 29.7.1948 Minister i folkförsörjningsministeriet SKDL 857
30. Paasikivi III
17.4.1945 - 26.3.1946 Minister i ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena SKDL 344
Tillsammans 1200

9.12.2021 9.49. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning