Uppgifter om ministern

Mäkinen, Eero

111

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 27.4.1886 Sortavalan mlk

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
36. Kekkonen IV
9.7.1953 - 27.10.1953 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena ammatti/virkamies 111
Tillsammans 111

9.12.2021 9.18. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning