Uppgifter om ministern

Niukkanen, Juho

3929

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 27.7.1888 Kirvu

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
36. Kekkonen IV
9.7.1953 - 17.11.1953 Finansminister Maalaisliitto 132
23. Ryti
1.12.1939 - 27.3.1940 Försvarsminister Maalaisliitto 118
22. Cajander III
12.3.1937 - 1.12.1939 Försvarsminister Maalaisliitto 995
21. Kallio IV
7.10.1936 - 12.3.1937 Finansminister Maalaisliitto 157
19. Sunila II
21.3.1931 - 14.12.1932 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Maalaisliitto 635
17. Kallio III
16.8.1929 - 4.7.1930 Försvarsminister Maalaisliitto 323
15. Sunila
17.12.1927 - 22.12.1928 Finansminister Maalaisliitto 372
13. Kallio II
31.12.1925 - 13.12.1926 Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena Maalaisliitto 348
9. Kallio
14.11.1922 - 18.1.1924 Biträdande jordbruksminister Maalaisliitto 431
7. Vennola II
9.4.1921 - 2.6.1922 Biträdande jordbruksminister Maalaisliitto 420
Tillsammans 3929

27.11.2021 23.21. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning