Uppgifter om ministern

Oesch, Karl Lennart

12

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 8.8.1892 Pyhäjärvi Vl

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
19. Sunila II
3.3.1932 - 14.3.1932 Biträdande inrikesminister ammatti/virkamies 12
Tillsammans 12

9.12.2021 8.43. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning