Uppgifter om ministern

Kähönen, Urho

61

Ministerdagar

Födelsedatum och födelseort: 6.7.1910 Rajajoki

Arbetat som minister

Arbetat som minister Ministerskap Parti Ministerdagar
44. Fagerholm III
14.11.1958 - 13.1.1959 Lantbruksminister Maalaisliitto 61
Tillsammans 61

9.12.2021 9.36. Ministerdatasystemet, Statsrådets kommunikationsavdelning